חזון ומשימה

חזון 

תושבי שכונות דרום תל אביב יוזמים ופועלים יחד כקהילה ביחסי שכנות טובים, למען איכות החיים בשכונות עבור כל אחד ואחת מהתושבים.

משימה  

עמותת הפרדס היא עמותת תושבים המהווה חממה המטפחת ומחזקת את יכולותיהם של תושבי השכונות ליזום, ליצור ולקדם שינוי למען הקהילה בה הם חיים באמצעות תהליכים הכוללים העלאת מודעות לסוגיות חברתיות וחיזוק בסיס הערכים הקהילתי, מתן כלים לעשייה קהילתית, עידוד וקידום שותפויות עם גורמים נוספים בשכונה ובעיר ליישום בפועל של היוזמות המתהוות בחממה.    

תיאוריית השינוי

אם נעלה מודעות לנושאים חברתיים / קהילתיים / סביבתיים ולכוחם של האנשים לפעול ולהשפיע, ניתן כלים למעורבות ועשייה חברתית ונעודד להוציא לפועל רעיונות ויזמויות , אז נייצר קהילה בה תושבים רבים פעילים ומגובשים סביב הרצון לשפר את חייהם.