• חלוקת תיקים עם ציוד

  • חלוקת חבילות מזון בפסח

  • התארגנות לסיוע בקהילה בשעת חירום תשפ

  • חלוקת סלי מזון שנת תשפ

  • חלוקת תיקים לכתות א ב ג בשנת תשפא

  • חלוקת עוגות לקשישים בקהילה

  • נשים מבשלות