חוסן קהילתי

סנגור קהילתי – העלאת צרכי תושבים מול הרשויות וגורמים מקצועיים ויחד עם התושבים פורום הזהב ( בהובלת מנהל שירותים חברתיים– עו"ס קהילתית בקריית שלום) עמותת הפרדס חברה בפורום המורכב מגורמים עירוניים, מקצועיים, קהילתיים ותושבים המקדמים צרכים של גיל הזהב בשכונת קריית שלום. בשנת 2017 הפורום בחר לקדם שני נושאים: שיפור התחבורה הציבורית בשכונה ואת התנאים והשירותים בקופ"ח כללית. הפורום הצליח להכניס שני קווים לשכונה 28,911 שעוזרים בהנגשת השירותים הרפואיים לגיל הזהב בפרט ולכלל התושבים בשכונה. בימים אלו עלה הצורך להרחבת שירותים של קופ"ח מכבי בקריית שלום. בתחילת שנת 2018 הפורום קיבל אות הוקרה לפעילות החברתית מטעם ראש עריית ת"א. פורום "אחד בשביל כולם" הפרדס חברה בפורום המבקש לאפשר, לכל מי שאין בידו אפשרות כלכלית לצרוך שרותי תרבות ופנאי במרכזים הקהילתיים, ולפחות חוג אחד מסובסד לילד / מבוגר. כמו כן הפורום מבקש לקדם שקיפות של זכאות להנחות ואיחוד קריטריונים בין כל המתנסים והמרכזים הקהילתיים. בפורום חברים תושבי דרום ת"א הפורום מובל על ידי רווחה שפירים. פורום חרדים שפירא- פורום חרדים בשפירא- פורום לקידום צרכי התושבים החרדים בשכונת שפירא

חוסן קהילתי