אירוע הוקרה למתנדבים

אירוע הוקרה למתנדבים ופעילים עבור ההתגייסות והסיוע שלהם למען חיזוק החוסן בקהילה  בתקופת משבר החירום, בחלוקת מזון, ירקות, סלי מזון, רכישת תרופות לקשישים ומשפחות עם קושי כלכלי. שיתוף פעולה עם מנהל שירותים חברתיים שפירים, מנהל קהילה, מרכז קהילתי שפירא.