קבלת שבת

פרשת 'מקץ' בחיבור עם משבר האקלים עם יונתן אייקנבאום מנכ"ל גרינפיס, בשיתוף 'כל ישראל חברים' ו'קהילה מקיימת