אמה בביוב

מנכ״לית

אלון מדר

יו"ר עמותת הפרדס

שולמית שיר חן

חברת ועד מנהל

יאיר בורכוב

חבר ועד מנהל