סיוע בקהילה

ערבות הדדית בין חברי הקהילה

קראו עוד ←
 

בית קהילתי

גג לקידום יוזמות בקהילה

קראו עוד ←
 

שיפור החינוך

מעורבות הורית במערכת החינוך

קראו עוד ←
 

השקעה בהון הקהילתי

תכנית להכשרת מנחי קבוצות מתוך הקהילה

קראו עוד ←
 

מיזם קרית שלום בסיר

פרויקט מיוחד המחבר בין צעירים לוותיקים

קראו עוד ←