מאז 2017 משקיעה העמותה, שחבריה הם תושבי השכונות שפועלים למען הקהילה, בטיפוח ההון האנושי בשכונה, ללא אבחנת גיל. זאת, מתוך האמונה שתושבי השכונה יודעים, יכולים ומסוגלים להניע שינוי והתקדמות. התכנית מעניקה כלים לניהול שיח קבוצתי בסוגיות זהותיות, קהילתיות וחברתיות והנעה של הקהילה למעשה מתוך השיח עצמו. שת"פ עם מזרח שמש- כל ישראל חברים ועם מנחת התכניות הדר שי