יוזמות בקהילה

כחלק מהשקעה של עמותת הפרדס בקהילה הקמנו את "יוזמות בקהילה" שהינה תכנית המשך לבוגרות תכניות "הכשרת מנחי קבוצות". בתכנית כל בוגרת פיתחה את המיזם שלה בליווי המנחה הדר שי  וקבלה כלים מעשיים נוספים לקידום המיזם מאנשי מקצוע מתחומים מגוונים