תוכנית מגוונים - מחזור ב'

תמונות מחזור ב' תוכנית מגוונים

חוברת סיור במסגרת מגוונים מחזור ב

סדנת פואטרי סלם במסגרת מגוונים מחזור בחלוקת תעודות השתתפות בתכנית

סיור בשכונה במסגרת מגוונים מחזור ב

סיור בשכונה במסגרת מגוונים מחזור ב

תוכנית מגוונים