תוכנית מגוונים

רקע לתוכנית:

שכונות שפירא וקרית שלום בדרום תל אביב עוברות בעשור האחרון שינויים דמוגרפים המשפיעים על כעשרות אלפי תושבים. מאוכלוסיה שהייתה מורכבת בעיקר ממשפחות יהודיות וותיקות ומסורתיות ובמעמד סוציו- אקונומי נמוך- השכונות ובעיקר שפירא הפכו לזירה דינמית המאופיינת בגיוון האנושי והתרבותי. כיום השכונה משמשת קהילה ובית למשפחות צעירות, למשפחות וותיקות, סטודנטים.יות, וקהילת המהגרים האפריקאים. 

כבבואה לחברה הישראלית, מרקם החיים בשכונה רווי מתחים ומחלוקות בין קהילות סביב אמונות ותפיסות עולם שונות, שבאות לידי ביטוי במרחבים המשותפים. במיפוי שערכנו בשכונות לגבי החיים המשותפים עלה צורך חמור, ביצירת מרחב לשיח מאחה ומקרב בין הקהילות השונות.

איך נעשה זאת?

על ידי הקמת קבוצה שיהווה תמהיל של מגוון הקהילות שחיות בשכונות, מרחב שיאפשר שיח בטוח ומכבד של הקולות, תפיסות עולם והתרבויות השונות, מרחב בו נכיר קודים וערכים תרבותיים שחשובים לכל קהילה, ונלמד על כשירות תרבותית ואיך יוצרים דיאלוג בשיח רב תרבותי. בנוסף, משתתפי הקבוצה יפעלו למען קידום יוזמות משותפות למען הקהילה. "