תוכנית מגוונים

רקע לתוכנית:

שכונות שפירא וקרית שלום בדרום תל אביב עוברות בעשור האחרון שינויים דמוגרפים המשפיעים על כעשרות אלפי תושבים. מאוכלוסיה שהייתה מורכבת בעיקר ממשפחות יהודיות וותיקות ומסורתיות ובמעמד סוציו- אקונומי נמוך- השכונות ובעיקר שפירא הפכו לזירה דינמית המאופיינת בגיוון האנושי והתרבותי. כיום השכונה משמשת קהילה ובית למשפחות צעירות, למשפחות וותיקות, סטודנטים.יות, וקהילת המהגרים האפריקאים. 

כבבואה לחברה הישראלית, מרקם החיים בשכונה מביא אתו מתחים בין קהילות סביב אמונות ותפיסות עולם שונות, שבאות לידי ביטוי במרחבים המשותפים יחד עם ההזדמנויות שהגיוון מאפשר. במיפוי שערכנו בשכונות לגבי החיים המשותפים עלה צורך משמעותי ביצירת מרחב לשיח והיכרות בין הקהילות השונות. המענה שלנו לצורך זה הנו בניית בניית קבוצת מנהיגים מקומית שתוביל לשינוי בשיח השכונתי.

איך אנחנו עושים זאת?

בכל שנה אנחנו מגבשים קבוצה המהווה תמהיל של תושבים ותושבות ממגוון הקהילות,  תרבויות וזהויות שחיות בשכונות המשתתפים עוברים יחד תהליך בו מכירים ולומדים  ערכים, תפיסות עולם וקודים תרבותיים שחשובים למשתתפי הקבוצה במרחב בטוח ומכבד ולומדים איך יוצרים דיאלוג בשיח רב תרבותי. בנוסף, משתתפי הקבוצה פועלים לקדם יוזמה משותפת למען הקהילה.
המיזם בתמיכה של קרן שותפות


מחזורי התוכנית:

מחזור א'
מחזור ב'