תוכנית מגוונים - מחזור א'

תוכנית מגוונים

תמונות מחזור א' תוכנית מגוונים

סדנת מתן כלים ליצירת דיאלוג רב תרבותי עם ד״ר רחל אשוואל מהמרכז הבין תרבותי בירושלים

מפגש פתוח לקהילה עם פאנל של משתתפי התכנית בו משתפים על התהליך שעברו

חלוקת תעודות השתתפות  בתכנית

חלק מתערוכת צילומים שהוצגו במפגש סיום

מפגש בו המשתתפים.ות הציגו דרך תמונות שצילמו מקומות שחשובים להם בשכונה ושמעוררים בהם הסכמה, קבלה או התנגדות