מיזם קרית שלום בסיר

מיזם המחבר בין צעירים לוותיקי שכונה סביב בישול משותף ותיעוד סיפור החיים של וותיקי השכונה