קבוצת תמיכה חברתית

הקבוצה מיועדת לתושבי שכונת שפירא וסביבתה שרוצים להכיר תושבים אחרים, לקבל תמיכה ולתת אותה.
בשותפות עם "קהילה מקיימת – שכונות שפירא וקרית שלום"