תכנית "הורים חינוך וקהילה"

תחום פעילות
התכנית מאפשרת לחזק את קהילת ההורים ע"י העלאת מודעות בסוגיות חינוכיות, חברתיות, חיזוק הקשר לזהות היהודית דרך הלמידה הבית מדרשית.
חיזוק מעורבות הורית בתחום חינוך תגביר את שיתוף הפעולה עם מערכת החינוך ואת סיכויי הצלחת הילדים במערכת החינוך.
הקבוצה תהווה מקור תמיכה וחיזוק בקרב ההורים במישור המעשי, ברמה הפרטנית, הבית ספרית והקהילתית. כל אלו יתרמו לעלייה בהישגיות התלמידים ולשיפור באיכות החינוך בשכונות.


תיאור הפרויקט
בחודשים נובמבר עד מרץ נערכים 16 מפגשי לימוד אחת לשבוע, שעתיים כל מפגש בבית חינוך "דיזינגוף". בתכנית משתתפות כ-15 אימהות מדרום תל אביב. 8 מפגשים נערכים עם מנחה הורים מארגון הל"ה – למען החינוך בנושאים של זכויות הורים במערכת החינוך, לקויות למידה, רטלין- לתת או לא, חינוך מיוחד, דילמות בחינוך, חינוך מקצועי, תכניות תל"ן ועוד. ו-8 מפגשים לסירוגין עם מנחה ורכזת מהקהילה ודנים בסוגיות של אחריות הורית, מערכת החינוך והחשיבות של מעורבות הורית כדי להגדיל את סיכוי הצלחת הילדים במערכת החינוך. המשתתפות בתכנית רוכשות כלים לעשייה חינוכית בקהילה ולהגדלת המעורבות החינוכית.
שותפים לתכנית: הקרן החדשה לישראל, ממזרח שמש- כל ישראל חברים, ביה"ס דיזינגוף, מחלקת שירותים חברתיים –שפירים, ארגון הל"ה.