תכנית להכשרת מנחי קבוצות

עמותת הפרדס פתחה קורס להכשרת מנחי קבוצות בתי מדרש בשיתוף "ממזרח שמש- כי"ח" ומכשירה תושבים מהשכונות להנחות קבוצות בתי מדרש . מטרת התכנית להעביר למשתתפים כלים דרך הלימוד הבית מדרשי להרחבת מעגלי המנהיגות  והמנחים המקומית בדרום ת"א.  המשתתפים שסיימו את התכנית יהוו כעתודה של מנחי קבוצות לטובת תכניות קיימות ועתידיות שהעמותה מקדמת ובכלל.