תכנית "מנהיגות חברתית"

תחום פעילות

בתכנית משתתפים צעירים, צעירות ומלגאים משכונות שפירא וקריית שלום. מטרת התכנית לפתח מנהיגות מקומית ומודלים לחיקוי בקרב בני הנוער בשכונות. התכנית מאפשרת לחזק בקרב המשתתפים את הזהות האישית למסורת, ליהדות ולחיבור למקום. כמו כן מעלה בקרבם מודעות בסוגיות חברתיות- פוליטיות- אקטואליות. התכנים מחזקים  את הפרט ואת הקבוצה  והופכים אותם לסוכני שינוי לנקיטת עמדה בסוגיות חברתיות וחתירה למען עתיד טוב יותר בחברה הישראלית בכלל ובקהילה בה הם חיים בפרט.


תיאור הפרויקט
בחודשים נובמבר עד יוני נערכו 15 מפגשי לימוד אחת לשבועיים של שעתיים כל מפגש במרכז קהילתי שפירא. במפגשים אלו 15 סטודנטים/יות לומדות עם מנחת קבוצה מהקהילה סוגיות בעוני, חינוך, אחריות חברתית ומנהיגות מתוך המקורות היהודיים וממקורות אקטואליים. המשתתפים נפגשים עם גורמים משפיעים ופעילים מהקהילות. בנוסף, המשתתפים לוקחים חלק בשני אירועים קהילתיים שמטרתם חיבור בין קהילות ותרבויות מגוונות מהשכונות ובפסטיבל אביב שמתקיים בשכונת שפירא כעשור.
סה"כ עד 50 שעות פעילות שנתיות בתמורה לכ-3,000 ₪ מלגה מקרן ת"א.
מטרת התכנית היא להגביר מעורבות של הצעירים/ות בשכונות ולהצטרף למרחבים משפיעים בקהילה.
שותפים לתכנית: הקרן החדשה לישראל, ממזרח שמש- כל ישראל חברים, שבט הצופים, קרן ת"א.