תכנית "מנהיגות נשים"

תחום פעילות
 בתכנית משתתפות נשים משכונת קריית שלום ושפירא. מטרת התכנית היא שהנשים יהוו מודל לחיקוי עבור נשות השכונות ומניע המעצים יוזמות קהילתיות וחברתיות. בתכנית המשתתפות מבררות סוגיות הקשורות למעמד האישה בחברה ובמשפחה, בזהותן האישית וחברתית באמצעות מעגל לימוד ודיון קבוצתי וברכישת כלים לעשייה קהילתית. הנשים מעורבות ביוזמות קהילתיות ובתכניות חברתיות בתחום התרבות, איכות הסביבה והחינוך.
אנו רואים בתכנית ובלימוד הזהות האישית תנאי ראשוני והכרחי לכל שינוי אישי וחברתי ומאמינים כי העשייה הקהילתית או העשייה בכלל היא חובה המוטלת על כל פרט בפני עצמו ועל הקהילה בכללה.

תיאור הפרויקט  
בחודשים ספטמבר עד יוני מתקיימים  כ- 18 מפגשי לימוד אחת לשבועיים של שעתיים כל מפגש בקאנטרי הקהילתי גורן גולדשטיין. בתכנית משתתפות כ- 25 נשים והן לומדות יחד עם מנחת קבוצה מהקהילה בסוגיות הקשורות למעמד האישה, האחריות החברתית, מנהיגות, בזהותן האישית והחברתית, מהמקורות היהודים וממקורות שונים דרך קבוצות דיון. כמו כן הנשים רוכשות כלים לעשייה קהילתית, הן נפגשות עם גורמים בקהילה, חברי מועצה ואנשי מקצוע מהעירייה. הנשים מעורבות ביוזמות קהילתיות ובתכניות חברתיות בתחום התרבות, גיל השלישי, מיצוי זכויות, איכות הסביבה וחינוך.
 
שותפים לתכנית: הקרן החדשה לישראל, ממזרח שמש- כל ישראל חברים, קנטרי קהילתי גורן גולדשטיין, המח' לקידום מעמד האישה –עריית ת"א, מחלקת שירותים חברתיים -שפירים.